กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากดอกเก๊กฮวยอินทรีย์เพื่อใช้ในเครื่องสำอาง ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF