กลับไปที่รายละเอียดของบทความ กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดข้าวอินทรีย์ ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF