กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของอุณหภูมิและระยะเวลาในระหว่างการเตรียมพร้อมเมล็ดพันธุ์ด้วยน้ำ ต่อความงอกและความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์บักวีต ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF