กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การวิเคราะห์องค์ประกอบอาหารชนิดหลักในกระเพาะอาหารปลาตะกรับในทะเลสาบสงขลา ด้วยการใช้ดัชนีความสำคัญ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF