กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การสะสมธาตุอาหารในดินและใบของต้นกล้าปาล์มน้ำมันระยะอนุบาลหลัก ภายใต้การจัดการปุ๋ยผ่านระบบน้ำหยดและปุ๋ยเม็ด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF