วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร ISSN 2985-0118 (Online)
กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความหนาแน่นที่เหมาะสมของการปลูกผักบุ้งจีนร่วมกับการเลี้ยงปลานิล ด้วยระบบอควาโปนิกส์ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy