วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร ISSN 2985-0118 (Online)
กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมลักษณะคุณภาพทางกายภาพและเคมี ของฟักทองพันธุ์พืชมรดกตกทอด “พันธุ์ไข่เน่า” จำนวน 100 สายพันธุ์ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy