วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร ISSN 2985-0118 (Online)
กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของปุ๋ยหมักกลุ่มจุลินทรีย์ Microbial consortium 1 (MC1) และสารกระตุ้นอินทรีย์ต่อการเจริญเติบโต การสะสมสาร 2-อะเซทิล-1-ไพโรลีน (2เอพี) และการต้านอนุมูลอิสระในข้าวหอม Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy