Return to Article Details การเปรียบเทียบการทำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบ ด้วยวิธี HGLM วิธี MIMIC และวิธี BAYESIAN Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy