Contact us

สำนักงานศรีนครินทร์เวชสาร ฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อ. เมือง จ.ขอนแก่น 40002

ติดต่องานวารสาร

คุณสมปอง จันทะคราม  

โทร. 043-363385 E-mail : csompo@kku.ac.th

 

แผนที่


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น