อะไรเป็นตัวเริ่มทำให้เซลล์แบ่งตัว

Main Article Content

Somboon SrungBoonmee

Abstract

Full text in PDF file

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
1.
SrungBoonmee S. อะไรเป็นตัวเริ่มทำให้เซลล์แบ่งตัว. SRIMEDJ [Internet]. 2013 Nov. 18 [cited 2022 Jun. 26];7(3):97-100. Available from: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/SRIMEDJ/article/view/13608
Section
บทบรรณาธิการ