การรักษาโรคของมนุษย์ด้วยการใช้หน่วยสืบพันธุ์

Main Article Content

Somboon SrungBoonmee

Abstract

Full text in PDF file

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
1.
SrungBoonmee S. การรักษาโรคของมนุษย์ด้วยการใช้หน่วยสืบพันธุ์. SRIMEDJ [Internet]. 2013 Nov. 18 [cited 2022 Jun. 26];7(3):101-5. Available from: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/SRIMEDJ/article/view/13609
Section
บทบรรณาธิการ