Off Loading Principle for Diabetic Foot

Main Article Content

ณัฐเศรษฐ มนิมนากร

Abstract

แผลเบาหวานที่เท้าเป็นปัญหาที่สำคัญ  รักษาหายได้ยาก และนำมาสู่การต้องสูญเสียอวัยวะส่วนนั้นไป แผลเบาหวานมีสาเหตุได้จาก การติดเชื้อ (infection) แผลจากการขาดเลือดไปเลี้ยง (gangrene) และแผลที่เกิดจากโรคประสาท (neuropathic ulcer)

แผลที่เกิดจากโรคปลายประสาทนั้น  สาเหตุจากผู้ป่วยเบาหวานจะมีอาการชาสูญเสียความรู้สึกของเท้า ซึ่งเป็นอวัยวะที่รับน้ำหนักของร่างกาย  การสูญเสียความรู้สึกอาจจะทำให้เกิดแรงกดทับต่อเท้ามากกว่าปกติ  แรงกดทับที่เกิดเป็นเวลานานๆ ทำให้เนื้อเยื่อได้รับบาดเจ็บ เกิดเป็นแผล (ulcer) ได้  ถ้าไม่ได้รับการดูแลรักษาแผล   อาจจะติดเชื้อลุกลามเป็นสาเหตุให้ผู้ป่วยต้องถูกตัดขาได้

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Article