ไอโอดีนกับสตรีตั้งครรภ์

Main Article Content

ประนอม บุพศิริ

Abstract

ไอโอดีนเป็นสารที่ร่างกายต้องการเพียงเล็กน้อยแต่มีความสำคัญต่อชีวิตมาก ร่างกายมนุษย์ใช้ไอโอดีนเป็นสารตั้งต้นในการสร้างไทรอยด์ฮอร์โมน  ซึ่งฮอร์โมนนี้จะทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของอวัยวะต่างๆในร่างกายให้ดำเนินไปอย่างปกติ ทำให้ระบบการเผาผลาญอาหารเพื่อให้พลังงานแก่ร่างกายปกติ มีผลต่อการทำงานของอวัยวะต่าง ๆ เช่น หัวใจ ตับ กล้ามเนื้อ  ทำให้รู้สึกกระฉับกระเฉง ทำงานต่าง ๆ ได้ นอกจากนี้ยังมีหน้าที่เกี่ยวกับการเจริญเติบโตของเซลล์   ทำให้ร่างกายพัฒนาและเจริญเติบโต โดยเฉพาะการเจริญของเซลล์ประสาทตั้งแต่ทารกอยู่ในครรภ์ ไทรอยด์ฮอร์โมนจะทำให้เซลล์ประสาทที่สมองมีการแบ่งตัวมากขึ้น หากขาดไทรอยด์ฮอร์โมนในระยะที่สมองกำลังพัฒนาอย่างรุนแรงตั้งแต่ทารกอยู่ในครรภ์ จะทำให้เกิดทารกมีภาวะปัญญาอ่อน (โรคเอ๋อ)   หรือ cretinism1,2 ซึ่งภาวะปัญญาอ่อนจากการขาดไอโอดีนนี้เป็นสาเหตุที่ป้องกันได้ง่ายที่สุด   หากมีการขาดไอโอดีนแต่ไม่มากนัก สามารถส่งผลกระทบต่อการเรียนในเด็กนักเรียนได้   พบว่าระดับไอคิวของนักเรียนที่ได้รับไอโอดีนไม่เพียงพอ จะต่ำกว่าผู้ได้รับไอโอดีนเพียงพอถึง 13.5 จุด3

ภาวะขาดไอโอดีนเป็นปัญหาของคนทั่วโลก  เพราะปัจจุบันมีไอโอดีนในอาหาร  สัตว์และพืชลดลง เนื่องจากมีการชะล้างไอโอดีนไปจากหน้าดินอย่างมาก ทั้งจากฝนตก น้ำท่วม  แผ่นดินไหว มีการประมาณการว่ามีประชาชนทั่วโลกที่ได้รับสารไอโอดีนไม่เพียงพอถึง 2,000,000,000 คน (สองพันล้านคน)4 โดยเฉพาะในภาคพื้นเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ มีภาวะขาดสารไอโอดีนหรือได้รับไอโอดีนไม่เพียงพอถึงร้อยละ 26 ของประชากรโลก ผลกระทบของการขาดไอโอดีนมีมากที่สุด คือกลุ่มเด็กนักเรียน และสตรีตั้งครรภ์

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
1.
บุพศิริ ป. ไอโอดีนกับสตรีตั้งครรภ์. SRIMEDJ [Internet]. 2013 Nov. 27 [cited 2023 Nov. 29];28(4):92-6. Available from: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/SRIMEDJ/article/view/14769
Section
Article