การผ่าตัดต่อมไทรอยด์ผ่านทางกล้อง Endoscopic thyroidectomy

Main Article Content

ธีรพร รัตนาเอนกชัย

Abstract

เดิมการผ่าตัดต่อมไทรอยด์จะต้องมีแผลผ่าตัดบริเวณคอด้านหน้าตรงตำแหน่งของต่อมไทรอยด์ ซึ่งในผู้ป่วยบางรายแผลผ่าตัดจะเห็นเป็นแผลเป็นขนาดใหญ่ซึ่งแลดูไม่สวยงาม ปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขึ้นซึ่งมีผลต่อการพัฒนาเทคนิคในการผ่าตัด การผ่าตัดต่อมไทรอยด์ผ่านทางกล้องก็เป็นเทคนิคการผ่าตัดชนิดใหม่ ซึ่งสามารถหลีกเลี่ยงการเกิดแผลเป็นที่ไม่สวยงามบริเวณคอ โดยการเปลี่ยนลักษณะของแผลผ่าตัดเพื่อทำให้มองเห็นได้ยากขึ้น หรือย้ายตำแหน่งของแผลผ่าตัดไปไว้ที่อื่น โดยเฉพาะในบริเวณร่มผ้าซึ่งช่วยซ่อนไม่ให้มองเห็นได้ง่าย

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Article