การผ่าตัดต่อมไทรอยด์ผ่านทางกล้อง Endoscopic thyroidectomy

Main Article Content

ธีรพร รัตนาเอนกชัย

Abstract

เดิมการผ่าตัดต่อมไทรอยด์จะต้องมีแผลผ่าตัดบริเวณคอด้านหน้าตรงตำแหน่งของต่อมไทรอยด์ ซึ่งในผู้ป่วยบางรายแผลผ่าตัดจะเห็นเป็นแผลเป็นขนาดใหญ่ซึ่งแลดูไม่สวยงาม ปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขึ้นซึ่งมีผลต่อการพัฒนาเทคนิคในการผ่าตัด การผ่าตัดต่อมไทรอยด์ผ่านทางกล้องก็เป็นเทคนิคการผ่าตัดชนิดใหม่ ซึ่งสามารถหลีกเลี่ยงการเกิดแผลเป็นที่ไม่สวยงามบริเวณคอ โดยการเปลี่ยนลักษณะของแผลผ่าตัดเพื่อทำให้มองเห็นได้ยากขึ้น หรือย้ายตำแหน่งของแผลผ่าตัดไปไว้ที่อื่น โดยเฉพาะในบริเวณร่มผ้าซึ่งช่วยซ่อนไม่ให้มองเห็นได้ง่าย

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
1.
รัตนาเอนกชัย ธ. การผ่าตัดต่อมไทรอยด์ผ่านทางกล้อง Endoscopic thyroidectomy. SRIMEDJ [Internet]. 2013 Nov. 27 [cited 2023 Dec. 7];28(4):112-5. Available from: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/SRIMEDJ/article/view/14775
Section
Article