การรักษาโรคอ้วนด้วยวิธีการผ่าตัด (Bariatric Surgery)

Main Article Content

สุริยะ พันธ์ชัย

Abstract

Full text in PDF file

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
1.
พันธ์ชัย ส. การรักษาโรคอ้วนด้วยวิธีการผ่าตัด (Bariatric Surgery). SRIMEDJ [Internet]. 2013 Nov. 27 [cited 2022 Aug. 17];28(4):116-2. Available from: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/SRIMEDJ/article/view/14776
Section
Article