การผ่าตัดไส้ติ่งผ่านกล้อง (Laparoscopic appendectomy)

Authors

  • จักรพันธ์ วิทยาไพโรจน์
  • เกรียงศักดิ์ เจนวิถีสุข

Abstract

Full text in PDF file

Downloads

How to Cite

1.
วิทยาไพโรจน์ จ, เจนวิถีสุข เ. การผ่าตัดไส้ติ่งผ่านกล้อง (Laparoscopic appendectomy). SRIMEDJ [Internet]. 2013 Nov. 27 [cited 2024 May 28];28(4):127-34. Available from: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/SRIMEDJ/article/view/14777