การผ่าตัดไส้ติ่งผ่านกล้อง (Laparoscopic appendectomy)

Main Article Content

จักรพันธ์ วิทยาไพโรจน์
เกรียงศักดิ์ เจนวิถีสุข

Abstract

Full text in PDF file

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
1.
วิทยาไพโรจน์ จ, เจนวิถีสุข เ. การผ่าตัดไส้ติ่งผ่านกล้อง (Laparoscopic appendectomy). SRIMEDJ [Internet]. 2013 Nov. 27 [cited 2022 Sep. 29];28(4):127-34. Available from: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/SRIMEDJ/article/view/14777
Section
Article