การผ่าตัดต่อมหมวกไตผ่านกล้อง (laparoscopic adrenalectomy)

Authors

  • จักรพันธ์ วิทยาไพโรจน์
  • เกรียงศักดิ์ เจนวิถีสุข

Abstract

ในปัจจุบันการผ่าตัดเนื้องอกต่อมหมวกไตผ่านกล้องถือเป็นการรักษามาตรฐาน1-2 ข้อได้เปรียบของการผ่าตัดผ่านกล้องที่ได้ผลดีกว่าการผ่าตัดแบบเปิด คือ ระยะเวลาการนอนโรงพยาบาลสั้นกว่า เวลาการผ่าตัดสั้นกว่า เสียเลือดน้อยกว่า ผลข้างเคียงจาการผ่าตัดน้อยกว่า3 อย่างไรก็ตาม เนื้องอกของต่อมหมวกใตที่เป็นมะเร็ง และ มีขนาดใหญ่ เป็นข้อห้ามในการผ่าตัดผ่านกล้อง4

Downloads

How to Cite

1.
วิทยาไพโรจน์ จ, เจนวิถีสุข เ. การผ่าตัดต่อมหมวกไตผ่านกล้อง (laparoscopic adrenalectomy). SRIMEDJ [Internet]. 2013 Nov. 27 [cited 2024 May 28];28(4):135-9. Available from: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/SRIMEDJ/article/view/14779