ความก้าวหน้าในการรักษาโรคเยื่อบุมดลูกต่างที่ด้วยยา Advances in the Medical Management of Endometriosis

Main Article Content

ศรีนารี แก้วฤดี

Abstract

Full text in PDF file

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
1.
แก้วฤดีศ. ความก้าวหน้าในการรักษาโรคเยื่อบุมดลูกต่างที่ด้วยยา Advances in the Medical Management of Endometriosis. Srinagarind Med J [nternet]. 1 [cited 2021Nov.29];28(4):158-6. vailable from: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/SRIMEDJ/article/view/14787
Section
Article