ความเป็นมาและการพัฒนาสู่การเป็นศูนย์บริการทางการแพทย์ชั้นเลิศด้านโรคไต ในระดับอาเซียน

Main Article Content

ทวี ศิริวงศ์
ชลธิป พงศ์สกุล
ศิริรัตน์ เรืองจุ้ย

Abstract

Full text in PDF file

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
1.
ศิริวงศ์ท, พงศ์สกุลช, เรืองจุ้ยศ. ความเป็นมาและการพัฒนาสู่การเป็นศูนย์บริการทางการแพทย์ชั้นเลิศด้านโรคไต ในระดับอาเซียน. Srinagarind Med J [nternet]. 1 [cited 2021Nov.29];28(4):303-7. vailable from: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/SRIMEDJ/article/view/14901
Section
Article