43 ปี แห่งการอุทิศเพื่อสังคมของ ภาควิชาศัลยศาสตร์

Main Article Content

ทองอวบ อุตรวิเชียร

Abstract

no abstract

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
1.
อุตรวิเชียรท. 43 ปี แห่งการอุทิศเพื่อสังคมของ ภาควิชาศัลยศาสตร์. Srinagarind Med J [nternet]. 1 [cited 2021Nov.29];29(4):1-. vailable from: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/SRIMEDJ/article/view/23608
Section
บทความ