การประเมินผู้ป่วยภาวะกลืนลำบาก

Main Article Content

ภัทรา วัฒนพันธุ์

Abstract

no abstract

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
1.
วัฒนพันธุ์ ภ. การประเมินผู้ป่วยภาวะกลืนลำบาก. SRIMEDJ [Internet]. 2014 Nov. 15 [cited 2022 Dec. 1];29(4):9-12. Available from: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/SRIMEDJ/article/view/23611
Section
บทความ