บทบาทพยาบาลในการฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยที่มีภาวะกลืนลำบาก

Main Article Content

รุ่งทิวา ชอบชื่น

Abstract

no abstract

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
1.
ชอบชื่นร. บทบาทพยาบาลในการฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยที่มีภาวะกลืนลำบาก. Srinagarind Med J [Internet]. 1 [cited 2021Oct.28];29(4):13-5. Available from: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/SRIMEDJ/article/view/23612
Section
บทความ