การรักษาผู้ป่วยกลืนลำบาก

Main Article Content

ศศุภางค์ มุสิกบุญเลิศ

Abstract

no abstract

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
1.
มุสิกบุญเลิศศ. การรักษาผู้ป่วยกลืนลำบาก. Srinagarind Med J [Internet]. 1 [cited 2021Oct.28];29(4):16-9. Available from: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/SRIMEDJ/article/view/23615
Section
บทความ