บทบาทของรังสีรักษาในการรักษาโรคมะเร็งเต้านม

Main Article Content

ศรีชัย ครุสันธิ์

Abstract

          ในปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันแล้วว่าในการรักษาโรคมะเร็งเต้านมนั้น รังสีรักษามีบทบาทในการเพิ่มความสามารถในการควบคุมโรคมะเร็งเต้านมได้ดีขึ้น

          โดยบทบาทของรังสีรักษาอาจแบ่งได้ดังนี้

1. Post-operative radiotherapy:

          1.1 Postmastectomy Radiotherapy

          1.2 Post-operative radiotherapy in conservative breast surgery

          1.3 Post-operative radiotherapy in Ductal carcinoma in situ

2. Pre-operative radiotherapy in locally advance breast cancer.

3. Palliative radiotherapy.

4. Ovarian castration.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ