สตรีวัยทอง

Main Article Content

สุกรี สุนทราภา

Abstract

เนื่องจากความก้าวหน้าทางการแพทย์ในปัจจุบัน เกี่ยวกับการป้องกันและรักษาโรคต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและได้ผลดีทำให้คนเรามีอายุยืนยาวมากขึ้น ทำให้สตรีมีชีวิตจนถึงวัยหมดประจำเดือน (วัยทอง) มีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉลี่ยทั่วโลกสตรีจะเข้าสู่วัยทองประมาณอายุ 50 ปี1 ในขณะที่อายุขัยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็นประมาณอายุ 75 ปี ดังนั้นสตรีจะมีชีวิตอยู่ในวัยทองเป็นเวลาประมาณ 25 ปีหรือกินเวลาถึง 1 ใน 3 ของช่วงชีวิตสตรีทีเดียว การให้คำแนะนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงความเสี่ยงต่อโรคต่างๆ และการปฏิบัติตัวที่เหมาะสมต่าง ๆ จึงมีความจำเป็น เพื่อทำให้สตรีมีสุขภาพที่ดีในวัยทอง

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ