ชายวัยทอง

Authors

  • เจน โสธรวิทย์
  • โกวิท คำพิทักษ์

Abstract

          เมื่ออายุเพิ่มมากขึ้นร่างกายจะมีความเปลี่ยนแปลงตามความเสื่อมลงของระบบต่างๆในร่างกาย หลายท่านอาจคุ้นเคยกับภาวะ”หญิงวัยทอง” หรือ “หญิงวัยหมดประจำเดือน”ที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายและจิตใจในหลายๆด้าน แต่ในความเป็นจริงนั้นเพศชายก็มีความเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตเช่นกัน แพทย์ควรมีความเข้าใจต่อภาวะนี้เพื่อสามารถให้การดูแลรักษาได้อย่างถูกต้อง

Downloads

How to Cite

1.
โสธรวิทย์ เ, คำพิทักษ์ โ. ชายวัยทอง. SRIMEDJ [Internet]. 2014 Nov. 15 [cited 2024 Jun. 13];29(4):56-9. Available from: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/SRIMEDJ/article/view/23626