ชายวัยทอง

Main Article Content

เจน โสธรวิทย์
โกวิท คำพิทักษ์

Abstract

          เมื่ออายุเพิ่มมากขึ้นร่างกายจะมีความเปลี่ยนแปลงตามความเสื่อมลงของระบบต่างๆในร่างกาย หลายท่านอาจคุ้นเคยกับภาวะ”หญิงวัยทอง” หรือ “หญิงวัยหมดประจำเดือน”ที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายและจิตใจในหลายๆด้าน แต่ในความเป็นจริงนั้นเพศชายก็มีความเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตเช่นกัน แพทย์ควรมีความเข้าใจต่อภาวะนี้เพื่อสามารถให้การดูแลรักษาได้อย่างถูกต้อง

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ