เคล็ดลับพิชิตความสำเร็จ

Main Article Content

กรองกาญจน์ แก้วชัง

Abstract

ความสำเร็จของแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกัน แต่ส่วนตัวได้รับคำแนะนำสั่งสอนจากครูบาอาจารย์ ว่าต้องเป้าหมายของชีวิต ซึ่งเป้าหมายที่ยึดถือ นั้น มีอยู่ 3 ระดับ คือ

  1. บนดิน หมายถึง การมีอาชีพการงานที่มั่นคง สามารถเลี้ยงครอบครัวในชาตินี้ได้
  2. บนฟ้า คือ ชีวิตหลังความตาย เนื่องจากเรายังไม่มีญาณทัศนะใดๆ ดังนั้น การทำดี ละชั่ว และทำใจให้สงบ บริสุทธิ์ ตามหลักคำสอนของพระพุทธองค์ จะเป็นหลักประกันชีวิตและทางเดินให้กับตัวเรา
  3.  เหนือฟ้า หมายถึง มรรคผล นิพพาน ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดของชีวิต ดังนั้น ทุกสิ่งที่กระทำ เป้าหมายที่ 1 และ 2 เพียงเพื่อเป้าหมายสุดท้าย

และด้วยความที่เป็น .”แพทย์” หรือ “หมอ” ดังนั้นหน้าที่คือการบำบัดรักษา และฟื้นฟู รวมถึงการส่งเสริมป้องกัน ในหลายครั้งที่ประสบอุปสรรค และปัญหา จะมองว่า เราสามารถช่วยเหลือคนหรือ ชีวิตที่อยู่ตรงหน้าเราได้อย่างไร เท่าที่ทรัพยากรและข้อจำกัดที่มีอยู่ ร่วมกับความคิดที่ว่า ถ้าเราเป็นผู้รับบริการ หรือ คนไข้ เราอยากได้หมอแบบไหน ก็จะทำแบบนั้น หลายครั้งอาจไม่ถูกใจกันบ้าง แต่ก็จะอดทนกับอุปสรรคนั้น  และช่วยเหลือใดๆ ทำเต็มที่ตราบเท่าที่ตัวเองไม่เดือดร้อนหรือรำคาญใจ อาจไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุด แต่เป็นสิ่งที่ทำได้ดีที่สุด  ณ  ขณะนั้น อย่างน้อยก็ในระดับที่ แหงนหน้ามองไม่อายฟ้า และก้มหน้าไม่อายดิน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
1.
แก้วชัง ก. เคล็ดลับพิชิตความสำเร็จ. SRIMEDJ [Internet]. 2015 Oct. 5 [cited 2023 Jan. 31];30(5):1. Available from: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/SRIMEDJ/article/view/39920
Section
บทความ