มะเร็งปากมดลูก

Main Article Content

อมรรัตน์ เต็มธนะกิจไพศาล

Abstract

มะเร็งปากมดลูกในปัจจุบัน ยังคงเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญ และพบเป็นอันดับ 2 ของมะเร็งในสตรีไทยและทั่วโลก รองลงมาจากมะเร็งเต้านม โดยประมาณ 80 % ของผู้ป่วยพบได้มากในประเทศกำลังพัฒนา
สำหรับประเทศไทย ในแต่ละปี จะมีหญิงไทยได้รับการวินิจฉัย เป็นมะเร็งปากมดลูก รายใหม่ประมาณ 8,000 คนต่อปี และมีผู้เสียชีวิตประมาณ 4,500 รายต่อปี ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก ประมาณ 350 ล้านบาทต่อปี และ มีแนวโน้มจะสูงขึ้นเรื่อย ๆ นอกจากนี้ผู้ป่วยอาจได้รับความทุกข์ทรมาน จากโรค หรือจากการ บำบัดรักษา

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
1.
เต็มธนะกิจไพศาล อ. มะเร็งปากมดลูก. SRIMEDJ [Internet]. 2015 Oct. 5 [cited 2023 Jun. 1];30(5):7-9. Available from: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/SRIMEDJ/article/view/39923
Section
บทความ