กลุ่มอาการเจ็บป่วยจากการขึ้นที่สูง

Main Article Content

มัณฑนา ถวิลไพร

Abstract

กลุ่มอาการเจ็บป่วยจากการขึ้นที่สูง (High altitude illness) มักพบได้เมื่อมนุษย์ที่มีแหล่งที่อยู่อาศัยในภาวะปกติต่ำกว่า 1,500 เมตร ได้ขึ้นไปเหนือระดับ 2,440 เมตร ซึ่งเป็น hypoxic environment  โดยมีอัตราการเกิดกลุ่มอาการเจ็บป่วยประมาณร้อยระ 40 – 50 ขึ้นอยู่กับความเร็วในการขึ้นที่สูงและความชันของแต่ละเส้นทาง  ในปัจจุบันการท่องเที่ยวในที่สูงได้รับความนิยมอย่างมาก แต่ในที่สูงมักมีลักษณะการคมนาคมและการช่วยเหลือทางการแพทย์ลำบาก ทำให้นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ต้องรักษาอาการด้วยตนเองในเบื้องต้น  แพทย์อาจต้องให้คำแนะนำก่อนเดินทางแก่นักเดินทางกลุ่มนี้ เพื่อป้องกันการเกิด High altitude illness และ การดูแลรักษาตนเองเบื้องต้น

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
1.
ถวิลไพร ม. กลุ่มอาการเจ็บป่วยจากการขึ้นที่สูง. SRIMEDJ [Internet]. 2016 Oct. 5 [cited 2023 Jan. 27];31(5):35-7. Available from: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/SRIMEDJ/article/view/68181
Section
Article