หน้าใส ไร้สิว

Main Article Content

ลีลาวดี เตชาเสถียร

Abstract

                สิว (Acne) เป็นอีกหนึ่งสาเหตุหลักของปัญหาด้านผิวหนังที่ทำให้ผู้ป่วยมาพบแพทย์เพื่อทำการตรวจรักษา1 สิวจะปรากฏอาการในเพศหญิงช่วงอายุ 14 - 17 ปี และชายช่วงอายุ 16 - 19 ปี ความรุนแรงของสิวจะมากขึ้น 3 - 5 ปี หลังจากเริ่มเป็นและมักหายไปในช่วงอายุ 20 - 25 ปี ร้อยละ 85 ของผู้เป็นสิวจะเป็นชนิดไม่รุนแรงมีเพียงร้อยละ 15 ที่เป็นสิวอักเสบรุนแรง สาเหตุของสิวนั้นมีหลากหลายไม่เฉพาะเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนเพียงอย่างเดียว กรรมพันธุ์ การใช้เครื่องสำอาง การใช้ยาหรือสารเคมีบางชนิด สภาพผิวและความมันบนใบหน้า รวมถึงการดูแลผิวหน้า ของแต่ละบุคคล ล้วนแล้วแต่เป็นเหตุและปัจจัยที่ส่งเสริมการเกิดสิวทั้งสิ้น

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
1.
เตชาเสถียร ล. หน้าใส ไร้สิว. SRIMEDJ [Internet]. 2016 Oct. 5 [cited 2022 Dec. 5];31(5):42-5. Available from: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/SRIMEDJ/article/view/68185
Section
Article