กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ขับเคลื่อนสำหรับการฉีดพ่นความแม่นยำสูง ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF