กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การเปรียบเทียบกระบวนการผลิตข้าวนึ่งระหว่างวิธีดั้งเดิมและวิธีไมโครเวฟ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF