กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การเปรียบเทียบกระบวนการผลิตข้าวนึ่งระหว่างวิธีดั้งเดิมและวิธีไมโครเวฟ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy