กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาการพองตัวของข้าวด้วยเครื่องผลิตข้าวพองแบบแผ่น Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy