กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาการพองตัวของข้าวด้วยเครื่องผลิตข้าวพองแบบแผ่น ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF