กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การนำวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรเถ้าไม้ยางพารากลับมาใช้เป็นส่วนผสมอิฐบล็อกประสาน ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF