กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การอบแห้งปลานิลด้วยเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF