กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนาระบบฉีดพ่นปุ๋ยน้ำแบบแปรผันอัตราได้ด้วยเทคนิคการประมวลผลภาพถ่ายแบบติดตั้งบนรถแทรกเตอร์ไร้คนขับสำหรับพื้นที่ปลูกอ้อยสมัยใหม่ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล