กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของสภาวะการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนต่ออายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์น้ำพริกหนุ่มบรรจุขวด Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล