กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนาเครื่องตัดทอฟฟี่กรอบที่สภาวะร้อนด้วยระบบไฮดรอลิคสำหรับวิสาหกิจชุมชน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล