การพัฒนาเครื่องตัดทอฟฟี่กรอบที่สภาวะร้อนด้วยระบบไฮดรอลิคสำหรับวิสาหกิจชุมชน

Main Article Content

สำรวม โกศลานันท์
ไพโรจน์ จันทร์แก้ว

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนาเครื่องตัดทอฟฟี่กรอบแบบไฮดรอลิคกับชุดใบมีด 3 รูปแบบและทดสอบกับอุณหภูมิทอฟฟี่ 3 ระดับ จากนั้นวิเคราะห์หาสมรรถนะของชุดใบตัด คือ เปอร์เซ็นต์ชิ้นงานทอฟฟี่กรอบที่สมบูรณ์ และอัตราการใช้พลังงานจำเพาะเครื่องตัดทอฟฟี่ สามชุดใบมีดประกอบด้วยใบมีดฟันตรง ใบมีดฟันโค้ง และใบมีดฟันเลื่อยถูกออกแบบ ที่สามารถถอดมาลับคมมีดได้ ซึ่งวัสดุชุดใบตัดใช้ สเตนเลส 304  สามารถตัดได้ 100 ชิ้นต่อครั้งและพื้นที่หน้าตัดทอฟฟี่ 25x25 mm2 ต่อชิ้น อุณหภูมิทอฟฟี่กรอบที่ใช้ในการทดสอบ คือ 60, 65 และ 70°C จากผลการทดลองพบว่า ใบมีดทั้ง 3 ชุด สามารถตัดทอฟฟี่ดีที่สุดที่อุณหภูมิ 65°C ชุดใบมีดฟันโค้ง ชุดใบมีดฟันเลื่อย และชุดใบมีดฟันตรงมีเปอร์เซ็นต์ชิ้นงานทอฟฟี่กรอบที่สมบูรณ์ 98.09±0.33 %  95.47±2.44 % และ 93.25±1.36 % ตามลำดับ  ที่อุณหภูมิ 65°C อัตราการใช้พลังงานจำเพาะของชุดใบมีดฟันตรง ชุดใบมีดฟันเลื่อยและชุดใบมีดฟันโค้ง เท่ากับ 0.26±0.01 kWh kg-1 0.24±0.04 kWh kg-1 และ 0.23±0.01 kWh kg-1 ตามลำดับ ส่วนผลของอุณหภูมิเมื่ออุณหภูมิทอฟฟี่สูงขึ้นพบว่าแรงที่ใช้กดทอฟฟี่ต่ำ ส่งผลให้อัตราการใช้พลังงานจำเพาะน้อยลงไป

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
Power and machinery

References

Anantattanachai, S. and Charoenyos, R. 2015. Development of Krayasart ironing and cutting process for communities. Independent study, Bachelor of Engineering and Architecture. Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi. Nonthaburi: Thai Wattana Panich.

JFE Steel Corporation. 2020. Stainless steels. Available at: https://www.jfe- steel.co.jp/en/products /stainless/catalog/g1e-001.pdf. Accessed on 9 June 2020.

Kampantong, P., Sae – Sio, B. and Vorarat, S. 2014. A design and implementation of high performance insulation sheets cutting machine for production cost reduction. Proceedings of Industrial Engineering Academic Conference 2014. 30-31 October 2014, Samut Prakan.

Khamfoo, Th., Kanchanlertchai, S. Saksiangiam, N. and Sirasimbruem, P. 2015. Design and Development of rice cutting machine for stuffed fish mackerel. Bachelor of Engineering Thesis. King Mongkut's University of Technology Ladkrabang Bangkok: King Mongkut's University of Technology Ladkrabang.

Khamfoo, Th., Kanchanlertchai, S. Saksiangiam, N. and Sirasimbruem, P. 2015. Design and development of rice cutting machine for stuffed mackerel meal. Proceedings of the 16th TSAE National Conference and the 8th TSAE International Conference. 567-570.

Panjabut, N. and Hoongrak, K. 2017. Study of Mango Varieties and the optimum amount of Sae in Mango Toffee Production. Proceedings of the 2nd National / International Graduate Conference. Silpakorn University. 1016-1029.

Petcharat, K., Sae Tang, D. Tang Sathitporn, D. and Sakunyuenyongsuk, N. 2012. Research report on development of traditional Thai herbal candy: reduce inflammation and stop bad breath. Faculty of Home Economics Technology, Rajamangala University of Technology Phra Nakhon.

Tanchiwong, S. 2001. Hydraulic industry. Bangkok: Technology Promotion Association (Thai-Japanese).

Thai Industrial Standards Institute. 2016. Toffee Community Product Standard. 265/2559. Ministry of Industry, Rama VI Road, Bangkok. 1-6.

Wongmanee, A., Panya-uad, C. and Muang clear, N. 2017. Development of mulberry leaf cracker herbs shredder. Bachelor of Industrial Technology. Kamphaeng Phet Rajabhat University.