ติดต่อ

วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย,

ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง,

1 ถนน ฉลองกรุง ซอย1 แขวง ลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520


Thai Society of Agricultural Engineering Journal,

Department of Agricultural Engineering, King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang,

1,Chalongkrung Rd, Ladkrabang, Bangkok, Thailand, 10520

ผู้รับผิดชอบหลัก

Panmanas Sirisomboon
เบอร์โทรศัพท์ 0851333257

ฝ่ายสนับสนุนวารสาร

Prasan Choomjaihan
เบอร์โทรศัพท์ 0899563574