กลับไปที่รายละเอียดของบทความ อิทธิพลของอุณหภูมิเก็บรักษาในสภาวะเร่งและบรรจุภัณฑ์ต่อคุณภาพและอายุการเก็บของน้ำตาลเคลือบคาราเมล Download Download PDF