กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การตรวจสอบองค์ประกอบทางเคมีในข้าวเปลือกแบบรวดเร็วด้วย เนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโคปี Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy