กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของ 2,4-D ต่อการชักนำแคลลัสกระบองเพชรยิมโนด่าง (Gymnocalycium mihanovichii) ในสภาพปลอดเชื้อ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy