กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การเปรียบเทียบสมรรถภาพการขุน ลักษณะซาก และผลตอบแทนจากการขุนโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสนและโคนมเพศผู้ตอน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy