กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การทดสอบประสิทธิภาพในการป้องกันโรคบิดที่เกิดจากเชื้อ Eimeria tenella ของผลิตภัณฑ์ Penergetic-t Broiler®และน้ำมันหอมระเหยอบเชยจีนในไก่เนื้อ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล