กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชสมุนไพรในการควบคุมและขับไล่เพลี้ยแป้ง Dysmicoccus neobrevipes Beardsley Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล