กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การประเมินคู่ผสมของผักกาดเขียวปลีสำหรับการแปรรูป Download Download PDF