กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การประเมินการดูดใช้และประสิทธิภาพธาตุอาหารของอ้อยสายพันธุ์ต่างๆ ภายใต้สภาพดินทรายที่ได้รับน้ำชลประทาน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล