กลับไปที่รายละเอียดของบทความ อิทธิพลของรูปแบบยีน IGF2 ต่อสมรรถนะการเจริญเติบโตและลักษณะซากในสุกร Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล